Directional Spreading Function of the Gravity-Capillary Wave Spectrum Derived from Radar Observations

Xuan Zhou, Jinsong Chong, Haibo Bi, Xiangzhen Yu, Yingni Shi, Xiaomin Ye. Directional Spreading Function of the Gravity-Capillary Wave Spectrum Derived from Radar Observations. Remote Sensing, 9(4):361, 2017. [doi]

Authors

Xuan Zhou

This author has not been identified. Look up 'Xuan Zhou' in Google

Jinsong Chong

This author has not been identified. Look up 'Jinsong Chong' in Google

Haibo Bi

This author has not been identified. Look up 'Haibo Bi' in Google

Xiangzhen Yu

This author has not been identified. Look up 'Xiangzhen Yu' in Google

Yingni Shi

This author has not been identified. Look up 'Yingni Shi' in Google

Xiaomin Ye

This author has not been identified. Look up 'Xiaomin Ye' in Google