Toward Multi-Radio Vehicular Data Piping for Dynamic DSRC/TVWS Spectrum Sharing

Haibo Zhou, Nan Cheng, Quan Yu, Xuemin Sherman Shen, Dan Shan, Fan Bai. Toward Multi-Radio Vehicular Data Piping for Dynamic DSRC/TVWS Spectrum Sharing. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 34(10):2575-2588, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.