Real-Time Guidewire Segmentation and Tracking in Endovascular Aneurysm Repair

Yan-Jie Zhou, Xiao-Liang Xie, Gui-bin Bian, Zeng-Guang Hou, Bao Liu, Zhi-Chao Lai, Xinkai Qu, Shi-Qi Liu, Xiao-Hu Zhou. Real-Time Guidewire Segmentation and Tracking in Endovascular Aneurysm Repair. In Tom Gedeon, Kok Wai Wong, Minho Lee, editors, Neural Information Processing - 26th International Conference, ICONIP 2019, Sydney, NSW, Australia, December 12-15, 2019, Proceedings, Part I. Volume 11953 of Lecture Notes in Computer Science, pages 491-500, Springer, 2019. [doi]

@inproceedings{ZhouXBHLLQLZ19,
 title = {Real-Time Guidewire Segmentation and Tracking in Endovascular Aneurysm Repair},
 author = {Yan-Jie Zhou and Xiao-Liang Xie and Gui-bin Bian and Zeng-Guang Hou and Bao Liu and Zhi-Chao Lai and Xinkai Qu and Shi-Qi Liu and Xiao-Hu Zhou},
 year = {2019},
 doi = {10.1007/978-3-030-36708-4_40},
 url = {https://doi.org/10.1007/978-3-030-36708-4_40},
 researchr = {https://researchr.org/publication/ZhouXBHLLQLZ19},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {491-500},
 booktitle = {Neural Information Processing - 26th International Conference, ICONIP 2019, Sydney, NSW, Australia, December 12-15, 2019, Proceedings, Part I},
 editor = {Tom Gedeon and Kok Wai Wong and Minho Lee},
 volume = {11953},
 series = {Lecture Notes in Computer Science},
 publisher = {Springer},
 isbn = {978-3-030-36708-4},
}