An upgraded issue of the parton and hadron cascade model, PACIAE 2.2

Dai-Mei Zhou, Yu-Liang Yan, Xing-Long Li, Xiao-Mei Li, Bao-Guo Dong, Xu Cai, Ben-Hao Sa. An upgraded issue of the parton and hadron cascade model, PACIAE 2.2. Computer Physics Communications, 193:89-94, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.