A cluster-based solution for high performance hmmpfam using EARTH execution model

Weirong Zhu, Yanwei Niu, Jizhu Lu, Chuan Shen, Guang R. Gao. A cluster-based solution for high performance hmmpfam using EARTH execution model. IJHPCN, 2(2/3/4):66-76, 2004. [doi]

Abstract

Abstract is missing.