Terrain-inclination-based Three-dimensional Localization for Mobile Robots in Outdoor Environments

Xiaorui Zhu, Chunxin Qiu, Mark A. Minor. Terrain-inclination-based Three-dimensional Localization for Mobile Robots in Outdoor Environments. J. Field Robotics, 31(3):477-492, 2014. [doi]

Bibliographies