VisDrone-VDT2018: The Vision Meets Drone Video Detection and Tracking Challenge Results

Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu, Haotian Wu, Qinqin Nie, Hao Cheng, Chenfeng Liu, Xiaoyu Liu, Wenya Ma, Lianjie Wang, Arne Schumann, Dan Wang, Diego Ortego, Elena Luna, Emmanouil Michail, Erik Bochinski, Feng Ni, Filiz Bunyak, Gege Zhang, Guna Seetharaman, Guorong Li, Hongyang Yu, Ioannis Kompatsiaris, Jianfei Zhao, Jie Gao, José M. Martínez, Juan C. SanMiguel, Kannappan Palaniappan, Konstantinos Avgerinakis, Lars Wilko Sommer, Martin Lauer, Mengkun Liu, Noor M. Al-Shakarji, Oliver Acatay, Panagiotis Giannakeris, Qijie Zhao, Qinghua Ma, Qingming Huang, Stefanos Vrochidis, Thomas Sikora, Tobias Senst, Wei Song, Wei Tian, Wenhua Zhang, Yanyun Zhao, Yidong Bai, Yinan Wu, Yongtao Wang, Yuxuan Li, Zhaoliang Pi, Zhiming Ma. VisDrone-VDT2018: The Vision Meets Drone Video Detection and Tracking Challenge Results. In Laura Leal-Taixé, Stefan Roth 0001, editors, Computer Vision - ECCV 2018 Workshops - Munich, Germany, September 8-14, 2018, Proceedings, Part V. Volume 11133 of Lecture Notes in Computer Science, pages 496-518, Springer, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.