Experimental Research on Application of Quantum Key in Video Conference System

Dexin Zhu, Jianan Wu, Xiaohong Li, Rongkai Wei, Xiaohui Li, Wei Wang, Lijun Song. Experimental Research on Application of Quantum Key in Video Conference System. iJOE, 14(4):70-81, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.