Imaging of Fluoride Ion in Living Cells and Tissues with a Two-Photon Ratiometric Fluorescence Probe

Xinyue Zhu, Jianxi Wang, Jianjian Zhang, Zhenjie Chen, Haixia Zhang, Xiaoyu Zhang. Imaging of Fluoride Ion in Living Cells and Tissues with a Two-Photon Ratiometric Fluorescence Probe. Sensors, 15(1):1611-1622, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.