Wide-Range Automated Wavelength Calibration Over a Full FSR in a Dual-Ring based Silicon Photonic Switch

Qingming Zhu, Hongxia Zhang, Ruiyuan Cao, Ning Zhao, Xinhong Jiang, Danping Li, Yanbo Li, Xiaolu Song, Xuhan Guo, Yong Zhang, Ciyuan Qiu. Wide-Range Automated Wavelength Calibration Over a Full FSR in a Dual-Ring based Silicon Photonic Switch. In Optical Fiber Communications Conference and Exposition, OFC 2018, San Diego, CA, USA, March 11-15, 2018. pages 1-3, IEEE, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.