An Efficient and Privacy-Preserving Biometric Identification Scheme in Cloud Computing

Liehuang Zhu, Chuan Zhang, Chang Xu, Ximeng Liu, Cheng Huang. An Efficient and Privacy-Preserving Biometric Identification Scheme in Cloud Computing. IEEE Access, 6:19025-19033, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.