The Reprocessed Suomi NPP Satellite Observations

Cheng-Zhi Zou, Lihang Zhou, Lin Lin 0010, Ninghai Sun, Yong Chen, Lawrence E. Flynn, Bin Zhang, Changyong Cao, Flavio Iturbide-Sanchez, Trevor Beck, Banghua Yan, Satya Kalluri, Yan Bai, Slawomir Blonski, Taeyoung Choi, Murty Divakarla, Yalong Gu, Xianjun Hao, Wei Li, Ding Liang, Jianguo Niu, Xi Shao, Larrabee L. Strow, David C. Tobin, Denis Tremblay, Sirish Uprety, Wenhui Wang 0002, Hui Xu, Hu Yang, Mitchell D. Goldberg. The Reprocessed Suomi NPP Satellite Observations. Remote Sensing, 12(18):2891, 2020. [doi]

Authors

Cheng-Zhi Zou

This author has not been identified. Look up 'Cheng-Zhi Zou' in Google

Lihang Zhou

This author has not been identified. Look up 'Lihang Zhou' in Google

Lin Lin 0010

This author has not been identified. Look up 'Lin Lin 0010' in Google

Ninghai Sun

This author has not been identified. Look up 'Ninghai Sun' in Google

Yong Chen

This author has not been identified. Look up 'Yong Chen' in Google

Lawrence E. Flynn

This author has not been identified. Look up 'Lawrence E. Flynn' in Google

Bin Zhang

This author has not been identified. Look up 'Bin Zhang' in Google

Changyong Cao

This author has not been identified. Look up 'Changyong Cao' in Google

Flavio Iturbide-Sanchez

This author has not been identified. Look up 'Flavio Iturbide-Sanchez' in Google

Trevor Beck

This author has not been identified. Look up 'Trevor Beck' in Google

Banghua Yan

This author has not been identified. Look up 'Banghua Yan' in Google

Satya Kalluri

This author has not been identified. Look up 'Satya Kalluri' in Google

Yan Bai

This author has not been identified. Look up 'Yan Bai' in Google

Slawomir Blonski

This author has not been identified. Look up 'Slawomir Blonski' in Google

Taeyoung Choi

This author has not been identified. Look up 'Taeyoung Choi' in Google

Murty Divakarla

This author has not been identified. Look up 'Murty Divakarla' in Google

Yalong Gu

This author has not been identified. Look up 'Yalong Gu' in Google

Xianjun Hao

This author has not been identified. Look up 'Xianjun Hao' in Google

Wei Li

This author has not been identified. Look up 'Wei Li' in Google

Ding Liang

This author has not been identified. Look up 'Ding Liang' in Google

Jianguo Niu

This author has not been identified. Look up 'Jianguo Niu' in Google

Xi Shao

This author has not been identified. Look up 'Xi Shao' in Google

Larrabee L. Strow

This author has not been identified. Look up 'Larrabee L. Strow' in Google

David C. Tobin

This author has not been identified. Look up 'David C. Tobin' in Google

Denis Tremblay

This author has not been identified. Look up 'Denis Tremblay' in Google

Sirish Uprety

This author has not been identified. Look up 'Sirish Uprety' in Google

Wenhui Wang 0002

This author has not been identified. Look up 'Wenhui Wang 0002' in Google

Hui Xu

This author has not been identified. Look up 'Hui Xu' in Google

Hu Yang

This author has not been identified. Look up 'Hu Yang' in Google

Mitchell D. Goldberg

This author has not been identified. Look up 'Mitchell D. Goldberg' in Google