Low-Frequency Oscillation Mode Identification with OpenPDC Platform

Jian Zuo, Jihong Tang, Hu-Guo, Dijun Hu, Keren Zhang, Meng Xiang. Low-Frequency Oscillation Mode Identification with OpenPDC Platform. In Wanqing Wu, Lipo Wang, Chunlei Ji, Niansheng Chen, Qiang Sun 0005, Xiaoyong Song, Xin Wang 0034, editors, 6th International Conference on Systems and Informatics, ICSAI 2019, Shanghai, China, November 2-4, 2019. pages 223-227, IEEE, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.