Screening for disorders of mathematics via a web application

Nikolaos C. Zygouris, George I. Stamoulis, Filippos Vlachos, Denis Vavougios, Antonios N. Dadaliaris, Evaggelia Nerantzaki, Panagiotis Oikonomou, Aikaterini Striftou. Screening for disorders of mathematics via a web application. In 2017 IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON 2017, Athens, Greece, April 25-28, 2017. pages 502-507, IEEE, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.