Increasing TCP's Initial Window

Jerry Chu, Nandita Dukkipati, Yuchung Cheng, Matt Mathis. Increasing TCP's Initial Window. RFC, 6928:1-24, April 2013. [doi]

Bibliographies