Scopes as types

Hendrik van Antwerpen, Casper Bach Poulsen, Arjen Rouvoet, Eelco Visser. Scopes as types. Proceedings of the ACM on Programming Languages, 2(OOPSLA), 2018. [doi]

Authors

Hendrik van Antwerpen

Identified as Hendrik van Antwerpen

Casper Bach Poulsen

Identified as Casper Bach Poulsen

Arjen Rouvoet

Identified as Arjen Rouvoet

Eelco Visser

Identified as Eelco Visser