Biosensing Using Magnetic Particle Detection Techniques

Yi-Ting Chen, Arati G. Kolhatkar, Oussama Zenasni, Shoujun Xu, T. Randall Lee. Biosensing Using Magnetic Particle Detection Techniques. Sensors, 17(10):2300, 2017. [doi]

Authors

Yi-Ting Chen

This author has not been identified. Look up 'Yi-Ting Chen' in Google

Arati G. Kolhatkar

This author has not been identified. Look up 'Arati G. Kolhatkar' in Google

Oussama Zenasni

This author has not been identified. Look up 'Oussama Zenasni' in Google

Shoujun Xu

This author has not been identified. Look up 'Shoujun Xu' in Google

T. Randall Lee

This author has not been identified. Look up 'T. Randall Lee' in Google