Cross-Lingual Visual Grounding

Wenjian Dong, Mayu Otani, Noa Garcia, Yuta Nakashima, Chenhui Chu. Cross-Lingual Visual Grounding. IEEE Access, 9:349-358, 2021. [doi]

No reviews for this publication, yet.