Personalized graph pattern matching via limited simulation

Ruihuan Du, Jiannan Yang, Yongzhi Cao, Hanpin Wang. Personalized graph pattern matching via limited simulation. Knowl.-Based Syst., 141:31-43, 2018. [doi]

Authors

Ruihuan Du

This author has not been identified. Look up 'Ruihuan Du' in Google

Jiannan Yang

This author has not been identified. Look up 'Jiannan Yang' in Google

Yongzhi Cao

This author has not been identified. Look up 'Yongzhi Cao' in Google

Hanpin Wang

This author has not been identified. Look up 'Hanpin Wang' in Google