Applying Factor Analysis to Water Quality Assessment: A Study Case of Wenyu River

Chen Gao, Jianzhuo Yan, Suhua Yang, Guohua Tan. Applying Factor Analysis to Water Quality Assessment: A Study Case of Wenyu River. In Shoumei Li, Xia Wang, Yoshiaki Okazaki, Jun Kawabe, Toshiaki Murofushi, Li Guan, editors, Nonlinear Mathematics for Uncertainty and its Applications, NL-MUA 2011, Beijing, China, September 7-9, 2011. Volume 100 of Advances in Intelligent and Soft Computing, pages 541-547, Springer, 2011. [doi]

@inproceedings{GaoYYT11,
 title = {Applying Factor Analysis to Water Quality Assessment: A Study Case of Wenyu River},
 author = {Chen Gao and Jianzhuo Yan and Suhua Yang and Guohua Tan},
 year = {2011},
 doi = {10.1007/978-3-642-22833-9_66},
 url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-22833-9_66},
 researchr = {https://researchr.org/publication/GaoYYT11},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {541-547},
 booktitle = {Nonlinear Mathematics for Uncertainty and its Applications, NL-MUA 2011, Beijing, China, September 7-9, 2011},
 editor = {Shoumei Li and Xia Wang and Yoshiaki Okazaki and Jun Kawabe and Toshiaki Murofushi and Li Guan},
 volume = {100},
 series = {Advances in Intelligent and Soft Computing},
 publisher = {Springer},
 isbn = {978-3-642-22832-2},
}