A dynamically configurable LFSR-based PUF design against machine learning attacks

Shen Hou, Ding Deng, Zhenyu Wang, Jiahe Shi, Shaoqing Li, Yang Guo 0003. A dynamically configurable LFSR-based PUF design against machine learning attacks. CCF Trans. High Perform. Comput., 3(1):31-56, 2021. [doi]

Authors

Shen Hou

This author has not been identified. Look up 'Shen Hou' in Google

Ding Deng

This author has not been identified. Look up 'Ding Deng' in Google

Zhenyu Wang

This author has not been identified. Look up 'Zhenyu Wang' in Google

Jiahe Shi

This author has not been identified. Look up 'Jiahe Shi' in Google

Shaoqing Li

This author has not been identified. Look up 'Shaoqing Li' in Google

Yang Guo 0003

This author has not been identified. Look up 'Yang Guo 0003' in Google