Efficient IP forwarding engine with incremental update

Shuo-Cheng Hu, Chia-Tai Chan, Hung-Yi Chang, Pi-Chung Wang. Efficient IP forwarding engine with incremental update. J. High Speed Networks, 13(3):223-232, 2004. [doi]

Authors

Shuo-Cheng Hu

This author has not been identified. Look up 'Shuo-Cheng Hu' in Google

Chia-Tai Chan

This author has not been identified. Look up 'Chia-Tai Chan' in Google

Hung-Yi Chang

This author has not been identified. Look up 'Hung-Yi Chang' in Google

Pi-Chung Wang

This author has not been identified. Look up 'Pi-Chung Wang' in Google