Seeking Best-Balanced Patch-Injecting Strategies through Optimal Control Approach

Kaifan Huang, Pengdeng Li, Lu-Xing Yang, Xiaofan Yang, Yuan Yan Tang. Seeking Best-Balanced Patch-Injecting Strategies through Optimal Control Approach. Security and Communication Networks, 2019, 2019. [doi]

Authors

Kaifan Huang

This author has not been identified. Look up 'Kaifan Huang' in Google

Pengdeng Li

This author has not been identified. Look up 'Pengdeng Li' in Google

Lu-Xing Yang

This author has not been identified. Look up 'Lu-Xing Yang' in Google

Xiaofan Yang

This author has not been identified. Look up 'Xiaofan Yang' in Google

Yuan Yan Tang

This author has not been identified. Look up 'Yuan Yan Tang' in Google