TELEIOS: A Database-Powered Virtual Earth Observatory

Manolis Koubarakis, Kostis Kyzirakos, Manos Karpathiotakis, Charalampos Nikolaou, Stavros Vassos, George Garbis, Michael Sioutis, Konstantina Bereta, Dimitrios Michail 0001, Charalambos Kontoes, Ioannis Papoutsis, Themos Herekakis, Stefan Manegold, Martin L. Kersten, Milena Ivanova, Holger Pirk, Ying Zhang, Mihai Datcu, Gottfried Schwarz, Corneliu Octavian Dumitru, Daniela Espinoza-Molina, Katrin Molch, Ugo Di Giammatteo, Manuela Sagona, Sergio Perelli, Thorsten Reitz, Eva Klien, Robert Gregor. TELEIOS: A Database-Powered Virtual Earth Observatory. PVLDB, 5(12):2010-2013, 2012. [doi]

No reviews for this publication, yet.