A Financial Deep Learning Framework: Predicting the Values of Financial Time Series With ARIMA and LSTM

Zhenjun Li, Yinping Liao, Bo Hu, Liangyu Ni, Yunting Lu. A Financial Deep Learning Framework: Predicting the Values of Financial Time Series With ARIMA and LSTM. Int. J. Web Service Res., 19(1):1-15, 2022. [doi]

Authors

Zhenjun Li

This author has not been identified. Look up 'Zhenjun Li' in Google

Yinping Liao

This author has not been identified. Look up 'Yinping Liao' in Google

Bo Hu

This author has not been identified. Look up 'Bo Hu' in Google

Liangyu Ni

This author has not been identified. Look up 'Liangyu Ni' in Google

Yunting Lu

This author has not been identified. Look up 'Yunting Lu' in Google