Programmable Metasurfaces: State of the Art and Prospects

Fu Liu, Alexandros Pitilakis, Mohammad Sajjad Mirmoosa, Odysseas Tsilipakos, Xuchen Wang, Anna C. Tasolamprou, Sergi Abadal, Albert Cabellos-Aparicio, Eduard Alarcón, Christos Liaskos, Nikolaos V. Kantartzis, Maria Kafesaki, Eleftherios N. Economou, Costas M. Soukoulis, Sergei Tretyakov. Programmable Metasurfaces: State of the Art and Prospects. In IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS 2018, 27-30 May 2018, Florence, Italy. pages 1-5, IEEE, 2018. [doi]

@inproceedings{LiuPMTWTACALKKE18,
 title = {Programmable Metasurfaces: State of the Art and Prospects},
 author = {Fu Liu and Alexandros Pitilakis and Mohammad Sajjad Mirmoosa and Odysseas Tsilipakos and Xuchen Wang and Anna C. Tasolamprou and Sergi Abadal and Albert Cabellos-Aparicio and Eduard Alarcón and Christos Liaskos and Nikolaos V. Kantartzis and Maria Kafesaki and Eleftherios N. Economou and Costas M. Soukoulis and Sergei Tretyakov},
 year = {2018},
 doi = {10.1109/ISCAS.2018.8351817},
 url = {https://doi.org/10.1109/ISCAS.2018.8351817},
 researchr = {https://researchr.org/publication/LiuPMTWTACALKKE18},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {1-5},
 booktitle = {IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS 2018, 27-30 May 2018, Florence, Italy},
 publisher = {IEEE},
 isbn = {978-1-5386-4881-0},
}