623 Tflop/s HPCG run on Tianhe-2: Leveraging millions of hybrid cores

Yiqun Liu, Chao Yang, Fangfang Liu, Xianyi Zhang, Yutong Lu, Yunfei Du, Canqun Yang, Min Xie, Xiangke Liao. 623 Tflop/s HPCG run on Tianhe-2: Leveraging millions of hybrid cores. IJHPCA, 30(1):39-54, 2016. [doi]

Authors

Yiqun Liu

This author has not been identified. Look up 'Yiqun Liu' in Google

Chao Yang

This author has not been identified. Look up 'Chao Yang' in Google

Fangfang Liu

This author has not been identified. Look up 'Fangfang Liu' in Google

Xianyi Zhang

This author has not been identified. Look up 'Xianyi Zhang' in Google

Yutong Lu

This author has not been identified. Look up 'Yutong Lu' in Google

Yunfei Du

This author has not been identified. Look up 'Yunfei Du' in Google

Canqun Yang

This author has not been identified. Look up 'Canqun Yang' in Google

Min Xie

This author has not been identified. Look up 'Min Xie' in Google

Xiangke Liao

This author has not been identified. Look up 'Xiangke Liao' in Google