Block Proposal Neural Architecture Search

Jiaheng Liu, Shunfeng Zhou, Yichao Wu, Ken Chen, Wanli Ouyang, Dong Xu 0001. Block Proposal Neural Architecture Search. IEEE Transactions on Image Processing, 30:15-25, 2021. [doi]

Bibliographies