SUMA: A Partial Materialization-Based Scalable Query Answering in OWL 2 DL

Xiaoyu Qin, Xiaowang Zhang, Muhammad Qasim Yasin, Shujun Wang, Zhiyong Feng 0002, Guohui Xiao 0001. SUMA: A Partial Materialization-Based Scalable Query Answering in OWL 2 DL. Data Science and Engineering, 6(2):229-245, 2021. [doi]

Authors

Xiaoyu Qin

This author has not been identified. Look up 'Xiaoyu Qin' in Google

Xiaowang Zhang

This author has not been identified. Look up 'Xiaowang Zhang' in Google

Muhammad Qasim Yasin

This author has not been identified. Look up 'Muhammad Qasim Yasin' in Google

Shujun Wang

This author has not been identified. Look up 'Shujun Wang' in Google

Zhiyong Feng 0002

This author has not been identified. Look up 'Zhiyong Feng 0002' in Google

Guohui Xiao 0001

This author has not been identified. Look up 'Guohui Xiao 0001' in Google