Supporting Superpages and Lightweight Page Migration in Hybrid Memory Systems

Xiaoyuan Wang, Haikun Liu, Xiaofei Liao, Ji Chen, Hai Jin 0001, Yu Zhang 0027, Long Zheng 0003, Bingsheng He, Song Jiang. Supporting Superpages and Lightweight Page Migration in Hybrid Memory Systems. TACO, 16(2), 2019. [doi]

Authors

Xiaoyuan Wang

This author has not been identified. Look up 'Xiaoyuan Wang' in Google

Haikun Liu

This author has not been identified. Look up 'Haikun Liu' in Google

Xiaofei Liao

This author has not been identified. Look up 'Xiaofei Liao' in Google

Ji Chen

This author has not been identified. Look up 'Ji Chen' in Google

Hai Jin 0001

This author has not been identified. Look up 'Hai Jin 0001' in Google

Yu Zhang 0027

This author has not been identified. Look up 'Yu Zhang 0027' in Google

Long Zheng 0003

This author has not been identified. Look up 'Long Zheng 0003' in Google

Bingsheng He

This author has not been identified. Look up 'Bingsheng He' in Google

Song Jiang

This author has not been identified. Look up 'Song Jiang' in Google