Credibility: How Agents Can Handle Unfair Third-Party Testimonies in Computational Trust Models

Jianshu Weng, Zhiqi Shen, Chunyan Miao, Angela Eck Soong Goh, Cyril Leung. Credibility: How Agents Can Handle Unfair Third-Party Testimonies in Computational Trust Models. IEEE Trans. Knowl. Data Eng., 22(9):1286-1298, 2010. [doi]