Path Planning Algorithm for Mobile Robot Based on Path Grids Encoding Novel Mechanism

Han-dong Zhang, Bao-hua Dong, Yu-wan Cen, Rui Zheng, Shuji Hashimoto, Ryo Saegusa. Path Planning Algorithm for Mobile Robot Based on Path Grids Encoding Novel Mechanism. In Jingsheng Lei, Jingtao Yao, Qingfu Zhang, editors, Third International Conference on Natural Computation, ICNC 2007, Haikou, Hainan, China, 24-27 August 2007, Volume 4. pages 351-356, IEEE, 2007. [doi]

No reviews for this publication, yet.