Underwater Imaging Using a 1 × 16 CMUT Linear Array

Rui Zhang, Wendong Zhang, Changde He, YongMei Zhang, Jinlong Song, Chenyang Xue. Underwater Imaging Using a 1 × 16 CMUT Linear Array. Sensors, 16(3):312, 2016. [doi]

Authors

Rui Zhang

This author has not been identified. Look up 'Rui Zhang' in Google

Wendong Zhang

This author has not been identified. Look up 'Wendong Zhang' in Google

Changde He

This author has not been identified. Look up 'Changde He' in Google

YongMei Zhang

This author has not been identified. Look up 'YongMei Zhang' in Google

Jinlong Song

This author has not been identified. Look up 'Jinlong Song' in Google

Chenyang Xue

This author has not been identified. Look up 'Chenyang Xue' in Google