Journal: CCF Trans. High Perform. Comput.

Volume 2, Issue 4

307 -- 308Xiaobing Feng, Minyi Guo. Editorial for the special issue on operating systems and programming systems for HPC
309 -- 322Li Chen, Shenglin Tang, You Fu, Xiran Gao, Jie Guo, Shangzhi Jiang. AceMesh: a structured data driven programming language for high performance computing
323 -- 331Libo Zhang, Xingquan Mao, Hongtao You, Long Gu, Xiaocheng Jiang. An automatic mapping technique for OpenACC kernel code based on deeply fused and heterogeneous many-core architecture
332 -- 347Zihan Liu, Jingwen Leng, Guandong Lu, Chenhui Wang, Quan Chen 0002, Minyi Guo. Survey and design of paleozoic: a high-performance compiler tool chain for deep learning inference accelerator
348 -- 361Guofeng Lv, Mingfan Li, Hong An, Han Lin, Junshi Chen, Wenting Han, Qian Xiao, Fei Wang, Rongfen Lin. Distributed deep learning system for cancerous region detection on Sunway TaihuLight
362 -- 375Qingxiang Chen, Long Zheng 0003, Xiaofei Liao, Hai Jin 0001, Qinggang Wang. Effective runtime scheduling for high-performance graph processing on heterogeneous dataflow architecture
376 -- 381Yan Zheng, Tong Zou, Xingyan Wang. Memory management technology based on homegrown multicore processor
382 -- 400Jianbin Fang, Chun Huang, Tao Tang 0001, Zheng Wang 0001. Parallel programming models for heterogeneous many-cores: a comprehensive survey
401 -- 414Zhenwei Wu, Kai Lu, Ruibo Wang, Wenzhe Zhang. A survey on optimizations towards best-effort hardware transactional memory

Volume 2, Issue 3

209 -- 210Yiran Chen, Deliang Fan, Yanzhi Wang, Shigeru Yamashita. Editorial for the special issue on disruptive computing technologies
211 -- 220Ayaka Kobori, Rio Takahashi, Masaki Nakanishi. A hardware architecture for the Walsh-Hadamard transform toward fast simulation of quantum algorithms
221 -- 227Anqi Zhang, Xuemei Wang, Shengmei Zhao. The multiplier based on quantum Fourier transform
228 -- 253Wenwen Hu, Ri-Gui zhou, She-Xiang Jiang, XingAo Liu, Jia Luo. Quantum image encryption algorithm based on generalized Arnold transform and Logistic map
254 -- 271Tao Liu 0023, Gang Quan, Wujie Wen. FPT-spike: a flexible precise-time-dependent single-spike neuromorphic computing architecture
272 -- 281Yu Pan, Xiaotao Jia, Zhen Cheng, Peng Ouyang, Xueyan Wang, Jianlei Yang 0001, Weisheng Zhao. An STT-MRAM based reconfigurable computing-in-memory architecture for general purpose computing
282 -- 296Hao Cai, Honglan Jiang, Yongliang Zhou, Menglin Han, Bo Liu 0019. Interplay Bitwise Operation in Emerging MRAM for Efficient In-memory Computing
297 -- 306Fahimeh Bahman, Akram Reza, Midia Reshadi, Seena Vazifedan. CACBR: Congestion Aware Cluster Buffer base routing algorithm with minimal cost on NOC

Volume 2, Issue 2

81 -- 83Haohuan Fu, Wei Xue, Guangming Tan, Xiaowen Xu. Editorial for the special issue on HPC algorithms and applications
84 -- 97Takeshi Iwashita, Senxi Li, Takeshi Fukaya. Hierarchical block multi-color ordering: a new parallel ordering method for vectorization and parallelization of the sparse triangular solver in the ICCG method
98 -- 110Xiaowen Xu, Zeyao Mo, Xiaoqiang Yue, Hengbin An, Shi Shu. αSetup-AMG: an adaptive-setup-based parallel AMG solver for sequence of sparse linear systems
111 -- 122Yu Li, Hehu Xie, Ran Xu, Chun'guang You, Ning Zhang. A parallel generalized conjugate gradient method for large scale eigenvalue problems
123 -- 134Yunting Wang, Xin He, Shaofeng Yang, Guangming Tan. Towards a heterogeneous architecture solver for the incompressible Navier-Stokes equations
135 -- 148Nan Ding, Victor W. Lee, Wei Xue, Weimin Zheng. APMT: an automatic hardware counter-based performance modeling tool for HPC applications
149 -- 163Peng Zheng, Yang Yang, Zhiwei Liu, Quan Xu, Junji Wang, Juelin Leng, Tiantian Liu, Zhaoxu Zhu, Jianjun Chen. Parallel and automatic isotropic tetrahedral mesh generation of misaligned assemblies
164 -- 182Xiaohui Duan, Meng Zhang, Weiguo Liu, Haohuan Fu, Lin Gan, Wei Xue, Guangwen Yang. Tuning a general purpose software cache library for TaihuLight's SW26010 processor
183 -- 195Masaki Iwasawa, Daisuke Namekata, Kentaro Nomura, Miyuki Tsubouchi, Junichiro Makino. Extreme-scale particle-based simulations on advanced HPC platforms
196 -- 208Lin Gan, Ming Yuan, Jinzhe Yang, Wenlai Zhao, Wayne Luk, Guangwen Yang. High performance reconfigurable computing for numerical simulation and deep learning

Volume 2, Issue 1

1 -- 2Dan Feng 0001, Hong Jiang 0001, Laurence T. Yang, Xubin He, André Brinkmann. Editorial for the special issue on storage system and technology
3 -- 15Luis C. E. Bona, Alessandro Elias, Andre P. Ziviani, Ramon Nou, Toni Cortes, Marco A. Z. Alves. Freezing time emulating new and faster devices with virtual machines
16 -- 35Chih-Chieh Chou, Jaemin Jung, A. L. Narasimha Reddy, Paul V. Gratz, Doug Voigt. Virtualize and share non-volatile memories in user space
36 -- 49Jiangkun Hu, Youmin Chen, Youyou Lu, Xubin He, Jiwu Shu. Understanding and analysis of B+ trees on NVM towards consistency and efficiency
50 -- 66Zhehan Lin, Hanchen Guo, Chentao Wu. AIR: an approximate intelligent redistribution approach to accelerate RAID scaling
67 -- 80Dan Huang, Yutong Lu. Improving the efficiency of HPC data movement on container-based virtual cluster