Redundant Virtual Machines Management in Virtualized Cloud Platform

Fan Zhang 0003, Junwei Cao, Hong Cai, Lianchen Liu, Cheng Wu. Redundant Virtual Machines Management in Virtualized Cloud Platform. IJMSSC, 2(2), 2011. [doi]

Authors

Fan Zhang 0003

This author has not been identified. Look up 'Fan Zhang 0003' in Google

Junwei Cao

This author has not been identified. Look up 'Junwei Cao' in Google

Hong Cai

This author has not been identified. Look up 'Hong Cai' in Google

Lianchen Liu

This author has not been identified. Look up 'Lianchen Liu' in Google

Cheng Wu

This author has not been identified. Look up 'Cheng Wu' in Google