Redundant Virtual Machines Management in Virtualized Cloud Platform

Fan Zhang 0003, Junwei Cao, Hong Cai, Lianchen Liu, Cheng Wu. Redundant Virtual Machines Management in Virtualized Cloud Platform. IJMSSC, 2(2), 2011. [doi]

Bibliographies