Lightweight Secure Communication Mechanism Towards UAV Networks

Teng Li 0003, Jianfeng Ma, XinDi Ma, Chenyang Gao, He Wang, Chengyan Ma, Jing Yu, Di Lu, Jiawei Zhang. Lightweight Secure Communication Mechanism Towards UAV Networks. In 2019 IEEE Globecom Workshops, Waikoloa, HI, USA, December 9-13, 2019. pages 1-6, IEEE, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.