Autoscanning for coupled scene reconstruction and proactive object analysis

Kai Xu 0004, Hui Huang 0004, Yifei Shi, Hao Li, Pinxin Long, Jianong Caichen, Wei Sun, Baoquan Chen. Autoscanning for coupled scene reconstruction and proactive object analysis. ACM Trans. Graph., 34(6):177, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.