Hierarchical incorporation of shape and shape dynamics for flying bird detection

Jun Zhang 0007, Qunyu Xu, Xianbin Cao, Pingkun Yan, Xuelong Li. Hierarchical incorporation of shape and shape dynamics for flying bird detection. Neurocomputing, 131:179-190, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.