Analysis of Train Delays using Bayesian Networks

Valentin Barzal, Matthias Rössler 0001, Matthias Wastian, Felix Breitenecker, Nikolas Popper. Analysis of Train Delays using Bayesian Networks. Simul. Notes Eur., 33(2):89-92, 2023. [doi]

Abstract

Abstract is missing.