Personalized flight recommendations via paired choice modeling

Jian Cao, Fangzhou Yang, Yuchang Xu, Yudong Tan, Quan-Wu Xiao. Personalized flight recommendations via paired choice modeling. In Jian-Yun Nie, Zoran Obradovic, Toyotaro Suzumura, Rumi Ghosh, Raghunath Nambiar, Chonggang Wang, Hui Zang, Ricardo A. Baeza-Yates, Xiaohua Hu, Jeremy Kepner, Alfredo Cuzzocrea, Jian Tang, Masashi Toyoda, editors, 2017 IEEE International Conference on Big Data, BigData 2017, Boston, MA, USA, December 11-14, 2017. pages 1265-1270, IEEE, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.