Crime Data Mining: An Overview and Case Studies

Hsinchun Chen, Wingyan Chung, Yi Qin, Michael Chau, Jennifer Jie Xu, Gang Wang, Rong Zheng, Homa Atabakhsh. Crime Data Mining: An Overview and Case Studies. In DG.O. 2003. [doi]

Abstract

Abstract is missing.