Identification of Novel Disruptor of Telomeric Silencing 1-like (DOT1L) Inhibitors through Structure-Based Virtual Screening and Biological Assays

Shijie Chen, Linjuan Li, Yantao Chen, Junchi Hu, Jingqiu Liu, Yu-Chih Liu, Rongfeng Liu, Yuanyuan Zhang, Fanwang Meng, Kongkai Zhu, Junyan Lu, Mingyue Zheng, Kaixian Chen, Jin Zhang, Hualiang Jiang, Zhiyi Yao, Cheng Luo. Identification of Novel Disruptor of Telomeric Silencing 1-like (DOT1L) Inhibitors through Structure-Based Virtual Screening and Biological Assays. Journal of Chemical Information and Computer Sciences, 56(3):527-534, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.