An Instruction Set Architecture for Machine Learning

Yunji Chen, Huiying Lan, Zidong Du, Shaoli Liu, Jinhua Tao, Dong Han, Tao Luo, Qi Guo, Ling Li 0001, Yuan Xie, Tianshi Chen. An Instruction Set Architecture for Machine Learning. ACM Trans. Comput. Syst., 36(3), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.