Assessing impacts of data volume and data set balance in using deep learning approach to human activity recognition

Haipeng Chen, Fuhai Xiong, Dihong Wu, Lingxiang Zheng, Ao Peng, Xuemin Hong, Biyu Tang, Hai Lu, Haibin Shi, Huiru Zheng. Assessing impacts of data volume and data set balance in using deep learning approach to human activity recognition. In Xiaohua Hu, Chi-Ren Shyu, Yana Bromberg, Jean Gao, Yang Gong, Dmitry Korkin, Illhoi Yoo, Jane Huiru Zheng, editors, 2017 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2017, Kansas City, MO, USA, November 13-16, 2017. pages 1160-1165, IEEE Computer Society, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.