Dependence structure between bitcoin price and its influence factors

Weili Chen, Zibin Zheng, Mingjie Ma, Jiajing Wu, Yuren Zhou, Jiaquan Yao. Dependence structure between bitcoin price and its influence factors. IJCSE, 21(3):334-345, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.