Applying HBMO-based SOM in Predicting the Taiwan Steel Price Fluctuation

Chui-Yu Chiu, Shu-Kai S. Fan, Po-Chou Shih, Yi-Hsin Weng. Applying HBMO-based SOM in Predicting the Taiwan Steel Price Fluctuation. IJEBM, 12(1), 2014. [doi]

Authors

Chui-Yu Chiu

This author has not been identified. Look up 'Chui-Yu Chiu' in Google

Shu-Kai S. Fan

This author has not been identified. Look up 'Shu-Kai S. Fan' in Google

Po-Chou Shih

This author has not been identified. Look up 'Po-Chou Shih' in Google

Yi-Hsin Weng

This author has not been identified. Look up 'Yi-Hsin Weng' in Google