Reconfigurable Metal Chassis Antenna

Chi Yuk Chiu, Shanpu Shen, Fan Jiang, Katsunori Ishimiya, Qingsha S. Cheng, Ross D. Murch. Reconfigurable Metal Chassis Antenna. IEICE Transactions, 102-B(1):147-155, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.