TextFlow: Towards Better Understanding of Evolving Topics in Text

Weiwei Cui, Shixia Liu, Li Tan, Conglei Shi, Yangqiu Song, Zekai Gao, Huamin Qu, Xin Tong. TextFlow: Towards Better Understanding of Evolving Topics in Text. IEEE Trans. Vis. Comput. Graph., 17(12):2412-2421, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.