DiSNPindel: improved intra-individual SNP and InDel detection in direct amplicon sequencing of a diploid

Jizhong Deng, Huasheng Huang, Xiaoli Yu, Ji Jin, Weisen Lin, Fagen Li, Zhijiao Song, Mei Li, Siming Gan. DiSNPindel: improved intra-individual SNP and InDel detection in direct amplicon sequencing of a diploid. BMC Bioinformatics, 16:343, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.